ADHD - kilka słów o objawach, przyczynach i zaburzeniach współwystępujących

ADHDCo to jest ADHD? ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem związanym z deficytem zachowania. Charakterystycznymi objawami są: nadruchliwość, impulsywność oraz zaburzenia koncentracji uwagi, które występują przed 7 rokiem życia, i utrzymują się przez cały rozwój dziecka aż do okresu dorastania.

Niezadowalające funkcjonowanie społeczne jest jednym ze skutków tego zaburzenia. Jakość relacji społecznych jest niska ze względu na objawy tego zaburzenia. Problemy społeczne są wynikiem nadaktywności, agresji, impulsywności.

Przyczyny i objawy ADHD

Dziecko z ADHD osiąga niskie wyniki w nauce szkolnej i częściej popełnia przestępstwa. Naukowcy od lat doszukują się przyczyn ADHD począwszy od mikrouszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) a skończywszy na genetyce. Badacze tworzą również modele, które mają za zadanie wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie złożonych i różnorodnych objawów ADHD, jak na przykład uczony Barkley.

Należy pamiętać, iż samo zaburzenie to nie tylko deficyty w zachowaniu lecz także wszelkie, występujące, różnorodne trudności poznawcze, które związane są z deficytem hamowania reakcji. Deficyt ten jest ściśle powiązany ze zdolnością człowieka do refleksji. Zjawisko refleksji jest możliwe dzięki odroczeniu pomiędzy napływającym bodźcem a odpowiedzią, czyli reakcją na ten bodziec. Sama decyzja o odpowiedzi wynika z procesu hamowania: prolongowanie, oddzielenie wpływu emocji, internalizacja oraz rekonstrukcja. Prolongowanie dotyczy zdolności do powiązania przeszłości i przyszłości, co wymaga pamięci operacyjnej.

Kolejną rzeczą jest samokontrola emocjonalna, która zostaje oddzielona od zachowania motorycznego. Natomiast internalizacja dotyczy dialogu wewnętrznego tak zwanej rozmowy z samym sobą. Rekonstrukcja to dwa procesy: analiza i synteza. Analiza oznacza podział całości na mniejsze części, a dzięki syntezie można tworzyć nowe wiadomości. Zatem w zaburzeniu jakim jest ADHD mamy do czynienia właśnie z deficytem hamowania.

Ponadto, bardzo często występują tutaj zaburzenia psychiatryczne takie jak: zaburzenia depresyjne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu i narkotyków oraz osobowość antyspołeczna. Zatem osoby z objawami ADHD będą bardziej skłonne sięgać po wszelkiego rodzaju używki zmieniające świadomość człowieka oraz częściej będą one podejmowały zachowania ryzykowne, przykładem jest brawurowa jazda samochodem, która często, w konsekwencji takich zachowań, prowadzi do wypadków drogowych.

ADHD - zaburzenia współwystępujące

Do zaburzeń współwystępujących przy ADHD należą również zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze, choroba afektywna dwubiegunowa, moczenie nocne, specyficzne trudności szkolne: dysleksja i dysgrafia, natomiast rzadziej dyskalkulia, specyficzne lęki oraz zaburzenia emocjonalne.

Biorąc pod uwagę neuroanatomię, ADHD jest związane z funkcjonowaniem kory przedczołowej, której funkcjonowanie odpowiedzialne jest m. in. za funkcje hamowania oraz funkcje pamięci operacyjnej.

Komentarze