Biorezonans - czym jest? Zalety, wady, przeciwwskazania do wykonania biorezonansu

Zabieg biorezonansuBiorezonans nie jest wymysłem magików. Jest jak najbardziej namacalny. Poza tym to terapia, która ma mocne podwaliny w nauce, gdyż w tym właśnie miejscu Hipokrates połączył swoje siły z fizyką. Terapia biorezonansowa całymi garściami czerpie także z mądrości medycyny Dalekiego Wschodu, a przede wszystkim z medycyny chińskiej. Wykorzystuje chiński system meridianów i punktów akupunkturowych. Na czym polega biorezonans?

Tu wkracza medycyna kwantowa - inaczej określana jako energetyczna, o pełnym, holistycznym podejściu do tematu zdrowia. Medycyna kwantowa, tak samo jak medycyna holistyczna zakłada, że pacjent jest jednością psychofizyczną i nie można go traktować tylko i wyłącznie jako konkretnej jednostki chorobowej. Równowaga oraz harmonia na wszystkich poziomach życia człowieka warunkuje pełnię zdrowia i szczęścia. W medycynie holistycznej "ważniejsze jest poznanie, jaki pacjent ma chorobę, niż jaką chorobę ma pacjent" (William Osler). Ale wróćmy do medycyny kwantowej.

Na czym polega i czego dotyczy medycyna kwantowa?

Quantum healing, czyli leczenie kwantowe jest nowym terapeutycznym podejściem do problemu leczenia oraz diagnozowania stanu zdrowia u ludzi. Wiemy już, że człowiek jest istotą elektryczną. Można nas określić jako olbrzymi zbiór ładunków elektrycznych lub zbiór ogromnej ilości atomów. Zgodnie z tym podejściem uważa się, że wszystkie procesy biologiczne regulują poszczególne pola magnetyczne. Na poziomie energetycznym i kwantowym umysł i ciało człowieka wzajemnie się przenikają jako dwa poziomy energetyczne. Jeden poziom wpływa odpowiednim nastawieniem i ukierunkowaniem na poziom drugi. Na tej podstawie rosyjscy naukowcy opracowali terapię fal milimetrowych (Nikolaja Dimitrijewicza Dewiatkowa, prof. S.P. Sitko). Do niemal identycznych wniosków doszli później inni rosyjscy naukowcy pracujący w Ośrodku Badań nad Telepatią i Psychokinezą w Nowosybirsku. Ich prace doświadczenia wykazały, że odizolowane od siebie struktury komórkowe mogą komunikować się ze sobą. I dzieje się to za pośrednictwem pól elektromagnetycznych w zakresie promieniowania ultrafioletowego. W ten sposób struktury komórkowe przekazują sobie informacje, które są swoistym rodzajem kodu fotonowego. Dla przykładu można podać tutaj zachowanie chorych komórek, które zostały zakażone wirusem i spowodowały identyczną chorobę u komórek zdrowych. A wszystko to działo się na odległość i w warunkach całkowitej izolacji! Sygnały, które pochodziły od chorych komórek, były bardzo słabe. Był to dowód, że bardzo słabe sygnały mogą powodować znacznie silniejszą reakcję niż oddziaływania silne, co jest potwierdzeniem odkrycia prof. F.A. Poppa. Następnie pojawiły się konkretne dowody na to, że energia elektromagnetyczna służy do przesyłania sygnałów komórkowych i odpowiada za podziały komórkowe, ponieważ każda komórka ma zdolność odbierania i wysyłania sygnałów, wykorzystując do tego kwanty światła (biofotony), które służą wymianie informacji.

Na tej podstawie medycyna kwantowa uważa, że podstawową przyczyną chorób, na które cierpią ludzie, są zmiany momentu pędu elektronów oraz ich orbit poza jądrami atomowymi. Taki stan wywołuje zmianę atomów, które składają się na materię i różnice na poziomie biomolekuł, dużych biomolekuł, komórek, co w końcu ma przełożenie na zmiany w poszczególnych organach ludzkiego organizmu. Te zmiany można wychwycić przy pomocy specjalistycznych urządzeń. W jaki sposób?

Elektron posiada bowiem określony ładunek. Każda zmiana momentu pędu lub orbit elektronów poza jądrem atomowym wywołuje zmiany w falach elektromagnetycznych, jakie wysyłają poszczególne atomy. Energia zmian fali elektromagnetycznej jest wywołana przez choroby oraz fizjologiczne zmiany zachodzące w ludzkim ciele. Jest ona jednak niezwykle słaba, ale realnie mierzalna. I to zadanie - wychwycenie tych zmian - spoczywa na badaniu zwanym biorezonansem.

Każda choroba ma swoje źródło w zaburzeniu pola informacyjnego. Choroba pojawia się, gdy komórki tracą kontakt z przysłowiowym "centrum dowodzenia". Należy więc skorygować odpowiednie zaburzenia informacyjne i zorientowanie ich na optymalne zdrowie. W tym również pomoże biorezonans.

Medycyna chińska

Czym są meridiany? Meridiany określają sprawność tkanki. Można je pojmować jako pewnego rodzaju "drogi". Medycyna chińska uważała, że w meridianach stale przepływa chi, czyli energia. Fizyka określiłaby tę siłę jako "pulsację kwantów" (energia ta nie jest stale przenoszona jak ta w postaci fotonów). Chi oscyluje - jest więc drganiem. A drgania przenoszą odpowiednie informacje. Trzeba też wiedzieć, że te strumienie kwantów w meridianach tworzą idealny system zamknięty. Choroby i różnego rodzaju uszkodzenia tkanek powodują blokady w meridianie. Wtedy kwanty nie mogą dalej przepływać. Gdy ich kierunek przepływu ulega zmianie, prowadzi do powstania tak zwanego błędnego układu biegunowego. Molekuły tworzą określone struktury klastrowe, ale pod warunkiem, że oddziałują na nie odpowiednie częstotliwości. Wtedy zapamiętują podaną informację. By nastąpiło uzdrowienie, należy ponownie usunąć owe informacje. A to można przy pomocy przerwania klastrów. I tu wkracza metoda biorezonansu. Położenie molekuł względem siebie w stanach zapalnych organizmu jest płynne. To natomiast wpływa na zmianę wypromieniowywanej częstotliwości. Gdy energia się zagęszcza i rozpada, dochodzi do ciągłego wypromieniowywania fotonów przez powstające nowe cząstki. A to oddziałuje na wewnętrzne drgania systemu atomowego i dochodzi do interakcji między sąsiadującymi atomami, również molekułami i ich różnymi ładunkami. Atomy i molekuły są dipolami. Dlatego działają jak anteny i dochodzi do wypromieniowania drgań elektromagnetycznych. Każdy atom i molekuła mają określone, specyficzne drgania, które podlegają własnym prawom.

Fale elektromagnetyczne nie są specyfiką tylko atomów i molekuł. Emitują je również białka, komórki i organy. Tak naprawdę materia w każdej postaci ma własny wzorzec częstotliwości. Drgania ludzkiego organizmu obejmują zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz. Częstotliwość drgań oznacza informację, którą przenoszą drgania solitonów. A one powstają w skutek interakcji fononów, które uwalniają się podczas spotkania elektronów z fotonami. To te drgania mają ogromną wartość dla wszelkich procesów życiowych. Dlaczego? Ponieważ na skutek reakcji chemicznych przenoszą energię w długich łańcuchach protein. I poruszają się w zakresie częstotliwości naddźwiękowych. Drganiami solitonów są między innymi znane wszystkim impulsy nerwowe oraz przepływ chi w meridianach.

Czym jest i na czym polega biorezonans?

I właśnie w biorezonansowej terapii wykorzystuje się istniejące drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które emituje organizm człowieka i te, które są wokół niego - nadrzędne i sterujące procesami biochemicznymi. Występujące drgania elektromagnetyczne w organizmie człowieka można podzielić na:

 • harmoniczne (prawidłowe),
 • patologiczne (dysharmoniczne).

Te ostatnie to drgania zakłócające, które zostały wywołane różnymi czynnikami chorobotwórczymi i niekorzystnymi dla zdrowia zmianami. Mogą być wywołane np.:

 • toksynami,
 • zranieniami,
 • infekcjami,
 • niewyleczonymi chorobami,
 • szkodami jatrogennymi.

Suma drgań fizjologicznych oraz patologicznych to drgania własne organizmu pacjenta, mogą mieć ekstremalnie długie lub bardzo krótkie fale. Dzięki temu, że drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną, można je wychwycić z powierzchni skóry, a także z tkanek oraz narządów. Dzieje się tak przy pomocy specjalnych elektrod (wywoływany jest tzw. efekt antenowy) połączonych specjalnym przewodem z urządzeniem terapeutycznym służącym do biorezonansu.

Terapeuta do swojej dyspozycji ma różne, wielowarstwowe elektrody. Mogą to być ręczne lub stopowe elektrody, które stosuje się w terapii podstawowej, a także elektrody miękkie, guzikowe, spiralne, żebrowe lub punktowe. Pole magnetyczne elektrod jest niewielkie i jest przekaźnikiem informacji. Sygnały te przetwarza się w drgania terapeutyczne i przekazuje je z urządzenia do organizmu pacjenta. Tu częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne), a dysharmoniczne ujemnie (ujemne sprzężenie zwrotne).

Działanie terapeutyczne przebiega w organizmie pacjenta. Jak to się dzieje? Elektromagnetyczne pole pacjenta nie czeka, a reaguje natychmiast, ponieważ otrzymuje dokładnie dopasowany do niego kod - sygnał terapeutyczny i przekazuje informacje do urządzenia w postaci zmienionego wzorca drgań. Proces powtarza się w ułamkach sekund, a to pozwala na stopniową redukcję i wygaszenie patologicznych sygnałów w organizmie. Fizjologiczne siły regulacyjne organizmu zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi i stopniowo poprawiają się procesy biochemiczne. Następuje normalizacja i wyleczenie.

Drgania terapeutyczne mogą być w czasie zabiegu wzmacniane lub osłabiane. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb organizmu. Zakres siły drgań terapeutycznych jest tzw. oknem Adey'a czyli "oknem biologicznym". To obszar pozwalający na to, by terapia biorezonansem była naprawdę skuteczna. A według badań Adey'a - mocne sygnały mają zdecydowanie mniejszy wpływ na systemy biologiczne niż sygnały słabsze. Współczesne aparaty do biorezonansu umożliwiają przekazywanie do organizmu pacjenta wąskiego zakresu częstotliwości. Dlatego organizm otrzymuje niezwykle dokładny sygnał terapeutyczny. Najwyższą skuteczność terapii przy niezwykłej precyzji można osiągnąć tylko dzięki temu, że urządzenie do biorezonansu tworzy wraz z pacjentem tak zwany cybernetyczny obwód regulacyjny. Na czym to polega?

Zabieg biorezonansu trwa tylko kilkadziesiąt minut. W tym czasie pacjent trzyma w dłoniach dwie elektrody (metalowe końcówki połączone z aparatem głównym), za pomocą których do ciała wysyłany jest prąd o różnych częstotliwościach i niskim natężeniu. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Można czuć jedynie delikatne mrowienie.

Zakres działania terapeutycznego biorezonansu - co leczymy tą metodą?

Terapię zaleca się przede wszystkim w takich schorzeniach jak:

 • choroby systemu nerwowego: migreny, bóle głowy, wysokie ciśnienie wewnątrzmózgowe, zapalenie nerwów i korzeni nerwowych, nerwice, nerwobóle, porażenie nerwów twarzy, rwy, zaburzenia nerwowe, bezsenność, zaburzenia snu, syndrom ciągłego zmęczenia;
 • choroby systemu endokrynnego: rozregulowany system endokrynny, zaburzona praca gruczołów, nadczynność i niedoczynność tarczycy;
 • cukrzyca;
 • dysfunkcja nadnerczy;
 • dysfunkcja gruczołów płciowych;
 • otyłość;
 • dysfunkcja układu przysadkowo-podwzgórzowego;
 • rozstrojenie psychiczne i rozstrojenie układu nerwowego: stany depresyjne, nerwice, psychozy, zaburzenia współżycia płciowego;
 • choroby układu krążenia: choroba nadciśnieniowa, niedociśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenie układu wegetatywnego, następstwa silnego zaburzenia krążenia wewnątrzmózgowego, rozszerzenie żył (żylaki);
 • choroby układu oddechowego: katar, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, nieżyt krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie strun głosowych i krtani, grypa, bronchit, astma w stadium remisji;
 • choroby zębów: paradontoza, próchnica;
 • choroby żołądka i dwunastnicy: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w stadium remisji, nieżyt żołądka, nieżyt dwunastnicy, zapalenie jelit;
 • choroby wątroby i przewodów żółciowych: niedrożność przewodów żółciowych, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby;
 • choroby trzustki: zapalenie trzustki, zaburzenia wydzielania hormonów;
 • choroby jelit: zapalenie jelit, nieżyt jelit, dysfunkcja jelita grubego, zapalenie okrężnicy;
 • choroby skórne i podskórne: łuszczyca, czyraki, pokrzywka, oparzenia, odmrożenia, różyczka.

Czy istnieją przeciwwskazania do biorezonansu?

Czy istnieją przeciwwskazania do diagnostyki biorezonansem magnetycznym? Każda diagnostyka i terapia ma swoje określone wskazania i przeciwwskazania - nie inaczej jest z biorezonansem. Urządzenie terapeutyczne działa wysyłając fale elektromagnetyczne, dlatego diagnostyka tym urządzeniem nie powinna być stosowana w przypadku:

 • rozrusznika serca lub innego urządzenia elektrycznego wszczepionego w ciało;
 • u dzieci w wieku poniżej 3 lat;
 • u chorego z opatrunkiem gipsowym;
 • u pacjenta ze stwierdzoną epilepsją;
 • w przypadku choroby, która przebiega równolegle z zaburzeniami psychicznymi;
 • w przypadku choroby układu nerwowego o ostrym przebiegu;
 • w sytuacji, gdy pacjent miał kilka udarów mózgu;
 • w przypadku nerwic z natręctwami i stosowanymi lekami sytuacyjnymi;
 • w przypadku zaburzeń osobowości;
 • w przypadku histerii, psychozy;
 • gdy pacjent ma sztuczną zastawkę serca, klipsy naczyniowe lub implanty ślimakowe.

Sama terapia biorezonansowa jest metodą w pełni bezpieczną. Poza tym jest to zabieg nieinwazyjny i bezbolesny. Można go stosować u osób dorosłych, jak i dzieci. I co jest bardzo ważne - w czasie terapii nie ma żadnego szkodliwego promieniowania.

Komentarze