Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznejSporą grupą chorób wewnętrznych jest schorzenia tkanki łącznej, której zadaniem jest spajanie narządów wewnętrznych. Rozpoznawaniem oraz leczeniem tego typu schorzeń zajmuje się reumatologia.

Jedną z najpopularniejszych chorób tkanki łącznej jest reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, ma charakter zapalny.

Wyróżnia się cztery stadia tej choroby w stadium pierwszym ma miejsce zwężanie się szpar stawowych, dochodzi również do obrzęków tkanek miękkich, co jest widoczne w badaniu RTG.

W stadium drugim zmiany te są jeszcze bardziej widoczne. W kolejnym etapie dochodzi do rozwijania się nadżerek oraz zniekształcania stawów. Ostatnie stadium choroby obejmuje całkowite zesztywnienie stawów. Leczenie obejmuje zarówno farmakoterapię jak również rehabilitację. Podaje się leki modyfikujące przebieg schorzenia, leki biologiczne, przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. W przypadku rehabilitacji stawia się na krioterapię oraz kinezyterapię.

W procesie leczenia podkreśla się także znaczenie odpowiedniej diety. Kolejną chorobą tkanki łącznej jest toczeń. Wyróżnia się wiele postaci tego schorzenia, najbardziej powszechny jest toczeń rumieniowaty. Jest to choroba autoimmunologiczna, doprowadzająca do utworzenia się stanu zapalnego. Najbardziej powszechnymi oznakami schorzenia są: nadżerki o obrębie jamy ustnej, niedokrwistość, ból stawów, nadwrażliwość na światło, zmiany skórne w postaci rumienia czy zmiany w nerkach. Często występującym schorzeniem jest również mieszana choroba tkanki łącznej. To schorzenie przewlekłe, w jakim nakładają się na siebie objawy kilku chorób, również tych wcześniej wymienionych. Cechami charakterystycznymi tego schorzenia jest występowanie okresów ostrych, tak zwanych nawrotów jak i okresów spokojnych, czyli remisji, kiedy objawy się cofają. Niełatwo ustalić rokowania choroby, ponieważ są one inne u każdego pacjenta i ściśle związane z postacią choroby. Leczenie opiera się głównie o kortykosteroidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Komentarze