Co to jest zapalenie?

ZapalenieZapalenie to reakcja obronna organizmu, która powstaje w odpowiedzi na bodźce uszkadzające jego tkanki. Proces ten ma za zadanie usunąć czynnik chorobotwórczy i umożliwić powrót do stanu fizjologicznego. Jest to bardzo istotna zdolność, która ma za zadanie pomóc organizmowi uporać się z zagrożeniem. Jednak w niektórych sytuacjach stan zapalny może wynikać z autoagresji i być szkodliwy w skutkach.

Charakterystyka zapaleń

Zapalenie można sklasyfikować jako ostre lub przewlekłe. Ostre zapalenie jest początkową odpowiedzią organizmu na szkodliwe bodźce i jest wywołane poprzez zwiększony ruch osocza i leukocytów (zwłaszcza granulocytów) z krwi do uszkodzonych tkanek. Ostre zapalenie pojawia się natychmiast po wniknięciu patogenu i trwa tylko kilka dni. Z kolei długotrwałe zapalenie, znane jako przewlekłe, prowadzi do postępującej zmiany rodzaju komórek obecnych w miejscu zapalenia i charakteryzuje się jednoczesnym niszczeniem i gojeniem tkanki objętej procesem zapalnym. Stan ten może trwać nawet miesiące lub lata, a przykładem chorób, w którym pośredniczy przewlekły stan zapalny są:

  • cukrzyca,
  • alergie,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  • choroby układu krążenia.

Zapalenie czy infekcja?

Zapalenie nie jest synonimem infekcji. Infekcja opisuje interakcję między działaniem drobnoustrojów a reakcją zapalną organizmu. Natomiast stan zapalny opisuje wyłącznie odpowiedź immunologiczną organizmu, bez względu na przyczynę. Jednak ze względu na to, że elementy te często są ze sobą skorelowane, to czasami zapalenie opisuje się w odniesieniu do infekcji. Na przykład zapalenie cewki moczowej oznacza wyłącznie stan chorobotwórczy, którym objęta została cewka moczowa, jednak zwykle omawia się je w kontekście infekcji, ponieważ to właśnie inwazja drobnoustrojów jest najczęstszą przyczyną zapalenia cewki moczowej.

Objawy miejscowe zapalenia

W normalnej, zdrowej odpowiedzi immunologicznej stan zapalny uaktywnia się, usuwa patogen i rozpoczyna proces naprawy, a następnie ustaje. Charakteryzuje się pięcioma objawami:

  • ból,
  • ocieplenie,
  • zaczerwienienie,
  • obrzmienie,
  • utrata funkcji.

Zaczerwienienie i uczucie ciepła są spowodowane zwiększonym przepływem krwi do miejsca objętego stanem zapalnym. Obrzęk jest wynikiem gromadzeniem się płynu, który naciska na otaczające tkanki. Ból ma swoje źródło w uwalnianych substancjach chemicznych, takich jak bradykinina i histamina, które stymulują zakończenia nerwowe. Natomiast utrata funkcji ma wiele przyczyn i jest pochodną powyższych zmian.

Jak radzić sobie z zapaleniem?

Ponieważ nieodłącznym elementem zapalenia jest ból, to leczenie zapalenia zwykle opiera się na stosowaniu środków, które pomogą go zwalczyć. W tym przypadku najczęściej wykorzystywaną grupą leków są niesteroidowe leki przeciwzapalne tzw. NLPZ. Wśród nich znajduje się deksketoprofen np. w tabletkach, który można stosować na pusty żołądek, dzięki czemu szybciej się wchłania i wykazuje szybszy początek działania. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (COX-1, COX-2), które są niezbędne do syntezy prostaglandyn, czyli cząsteczek biorących udział w procesie zapalnym. Z tego powodu zalecany jest do objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np.: bólu w układzie mięśniowym, kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania lub bólu zębów.

Komentarze