Czy sport jest potrzebny dla prawidłowego rozwoju dziecka?

SportCzas wolny jest czasem codziennej aktywności człowieka po zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz obowiązków wynikających z życia w zorganizowanym społeczeństwie tj. nauki, pracy i obowiązków rodzinnych. Dziecko jest człowiekiem, który rozwija się i przyswaja wzorce zachowania w szybkim tempie. Sport lub inna aktywność fizyczna jest uważana za niezbędny element dla zdrowego rozwoju organizmu dziecka. Ze względu na ten fakt, propagowanie aktywności fizycznej powinno stanowić ważny element w procesie wychowania dziecka.

Czemu sport jest taki istotny?

Sport jest formą zorganizowanej aktywności fizycznej. Bezpieczna przestrzeń i środowisko jest niezwykle ważne w kontekście dalej wymienionych pozytywnych wpływów sportu na rozwój dziecka.

Aktywność fizyczna ma olbrzymi wpływ na reakcje organizmu dziecka zarówno na poziomie molekularnym, jak i emocjonalnym. Wiele publikacji naukowych traktuje o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na rozwój emocjonalny oraz przyswajanie wzorców zachowania niezbędnych do życia we współczesnym społeczeństwie. Wzrost jakości życia spowodowany uprawianiem sportu, już u małych dzieci, można tłumaczyć poprzez mechanizmy na poziomie społecznym oraz fizjologicznym. Sztandarowym przykładem jest polepszenie samopoczucia dzięki wzrostowi stężenia serotoniny we krwi w trakcie uprawiania sportu.

Znajomość i kultywowanie wysokiej kultury fizycznej wśród dzieci powoduje polepszenie się wielu parametrów kojarzonych ze zdrowiem. Plejotropizm aktywności fizycznej objawia się między innymi poprzez wzrost stężenia frakcji "dobrego" cholesterolu, spadek ryzyka miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy typu II, otyłości oraz zwiększenie się średniej długości życia. Wzrost silnego kośćca również zależy od wysiłku fizycznego.

Aktywność fizyczna wraz z racjonalnym odżywianiem stanowią czynniki zmniejszające ryzyko pojawienia się nowotworów. Mechanizmy molekularne aktywowane przez wysiłek działają protekcyjnie przeciw nowotworom poprzez aktywację danych białkowych czynników transkrypcyjnych, stymulację komórek do naprawy uszkodzonych struktur oraz usuwanie potencjalnie niebezpiecznych komórek przez układ immunologiczny.

Jak wspierać dziecko w sporcie?

Ważnym mechanizmem w nauce dziecka jest naśladownictwo. Oczekiwanie kultywowania zdrowych nawyków, jednocześnie samemu jako rodzic nie dbając o swoją aktywność, rzadko przynosi oczekiwany skutek. Oprócz pokazywania odpowiednich wzorców zachowania istotne jest wsparcie dziecka w prozdrowotnych dążeniach przez środowisko i ważne dla niego osoby. Okazywanie zrozumienia i empatii w przypadku czasowego braku możliwości kontynuowania aktywności sportowej jest ważnym czynnikiem w propagowaniu zachowania zdrowia.

Komfort dziecka może być zapewniony nie tylko poprzez racjonalne wsparcie fizyczne i psychiczne rodziców lub trenerów. Kojące działanie żeli takich jak Fastum Junior pozwala utrzymać skórę w dobrej kondycji nawet gdy jest ona narażona na zmiany związane z aktywnością fizyczną, uprawianiem sportu lub w przypadku zwiększonej przepuszczalności naczyń krwionośnych.

Komentarze