Czym jest Kinetic Control?

Terapia manualnaKinetic Control to niekonwencjonalna metoda fizjoterapeutyczna wymyślona w 1995 roku. Technika ta daje możliwość kompleksowego spojrzenia na pacjenta - zarówno jeśli chodzi o diagnostykę jak i prowadzenie pacjenta podczas procesu rehabilitacji i leczenia. Metoda ta pozwala dokładniej przeanalizować ruch i jego funkcje.

Dzięki stosowaniu tej koncepcji fizjoterapeuci mogą lepiej zrozumieć sposób, w jaki ruch wpływa na dolegliwości pacjentów. Podczas rehabilitacji wykonując różne testy funkcjonalne fizjoterapeuta ma możliwość zlokalizowania „słabych punktów” w organizmie, czyli ograniczenia i deficyty w mobilności i kontroli motorycznej.

Metoda Kinetic Control umożliwia stworzenie prawidłowego wzorca ruchowego, potrzebnego do bezpiecznego ruchu. Powiązanie pracy z pacjentem oraz przeprowadzenia rehabilitacji przez fizjoterapeutę według tej koncepcji przyspieszy powrót pacjenta do pełnej sprawności fizycznej.

Kurs Kinetic Control - The Movement Solution to całościowe szkolenie, trwające łącznie 15 dni. Podczas tego kursu fizjoterapeuci uzyskają możliwość kompleksowego spojrzenia na pacjenta, co pozwoli dokładniej określić problem bólowy czy skuteczniej przeprowadzić rehabilitację niestabilnego stawu. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do identyfikacji oraz interpretacji nieprawidłowych mechanizmów ruchowych. Ukończenie kursu o metodzie Kinetic Control bezpośrednio przekłada się na polepszenie wyników osiąganych przy pracy z pacjentem.

Kurs ten jest przeznaczony nie tylko dla fizjoterapeutów czy lekarzy specjalistów, ale również dla osteopatów, chiropraktyków oraz studentów na minimum trzecim roku studiów.

Szkolenie Kinetic Control dla fizjoterapeutów to zazwyczaj 15 dni zajęć teoretyczno-praktycznych realizowanych w formie 3 zjazdów po 5 dni każdy, co daje łącznie 120 godzin zajęć.

Podczas pierwszego zjazdu szczegółowo zostanie omówiona definicja metody Kinetic Control, zasada miejsca i kierunku, natomiast podczas zajęć praktycznych uczestnicy będą mieli możliwość identyfikacji miejsca i kierunku niekontrolowanego ruchu w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa oraz plastrowania w celu wsparcia niekontrolowanego ruchu. Kolejny zjazd to przede wszystkim omówienie równowagi mięśniowej systemów globalnych, analiza sztywności i względnej elastyczności oraz funkcjonalna anatomia i biomechanika związana z niekontrolowanym ruchem. Ostatnie spotkanie to krótkie podsumowanie poszczególnych definicji oraz omówienie systemu lokalnych mięśni głębokich.

Korzyści związane z ukończeniem kursu to przede wszystkim zdobycie uznawanego również za granicą certyfikatu, wzbogacenie zasobu technik fizjoterapeutycznych, uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu stosowania metody Kinetic Control oraz nabycie umiejętności posługiwania się szeregiem technik znacznie polepszających wyniki pracy z pacjentem.

Autor: www.crse.org.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze